Preguntes freqüents

Quan acabarà aquesta vaga?

La vaga és un dret constitucional dels treballadors. Els treballadors decideixen els dies que fan vaga i no estan obligats a notificar-ho a l’empresa. Com que la vaga és indefinida no hi ha data de finalització. La vaga acabarà quan el Govern estigui disposat a escoltar i negociar. NINGÚ SAP QUAN ACABARÀ LA VAGA.

Per què feis vaga?
Els motius son diversos ( veure apartat ) però pensau que com a educadors hem de defensar la dignitat de les persones. No podem acceptar la mentida ni l’autoritarisme ja que aquests són valors que no volem transmetre als nostres alumnes ni a les famílies. No podem acceptar la desinformació ni l’insult ni que els nostres polítics, representats de tota la societat, ens desacreditin d’aquesta manera. Educar un nin o una nina no ho podem fer tot sols; necessitam la implicació i la CONFIANÇA de les famílies.

No vos han bastat les vacances?
Cada dia de vaga ens descompten, segons el nostre lloc de feina, entre 90 i 150 €. Cada dia de feina ens paguen, segons el nostre lloc de feina, entre 50 i 70 €. No fem vacances i dir el contrari és un insult cap als docents que lluitam dia a dia perquè l’escola sigui un lloc de CONSENS i de CONVIVÈNCIA.

Per què les famílies vos hem d’ajudar?
Els motius pels quals fem vaga són diversos i els motius pels quals els pares i mares hi podeu estar d’acord o en desacord també. En VOLEM i en PODEM PARLAR. Ara bé, segur que tots volem que els nostres fills i filles esdevenguin PERSONES amb consciència, dialogants, PREPARADES (també en ANGLÈS), tolerants i sensibles, que acceptin els ACORDS. Persones que rebutgin la intolerància, la imposició encara que vengui d’una majoria, la imposició de l’autoritarisme d’un o d’una minoria, que la mentida no vertebri el seu dia a dia, la prepotència. L’escola i la família transmeten VALORS i si hi anam encontra actuam amb HIPOCRESIA i perdem la credibilitat davant els nostres alumnes. Sí a l’ANGLÉS però no d’AQUESTA MANERA.
Com vos poden ajudar les famílies?
Tenint paciència i confiant amb els mestres i professors que fem feina amb els vostres fills.
Facilitant al centre la seva gestió durant aquests dies de vaga.
CONTRASTANT LA INFORMACIÓ. Explicau a la gent els motius reals d’aquesta vaga i de quina manera, alguns mitjans d’informació, intenten posar les famílies en contra nostra falsejant la realitat.
Participant activament en les nostres reivindicacions, com per exemple, en les mobilitzacions i concentracions; entregant la carta dels pares i mares a la Conselleria d’Educació, etc.
https://docs.google.com/file/d/0B9P3fki8FPBMRlFTbElfdk9pNzQ/edit?pli=1
Fent aportacions econòmiques a la “Caixa de Resistència”. Aquestes aportacions serveixen per pagar tot el material i els recursos que necessitam per a fer-nos sentir.
I de qualsevol altra manera que vosaltres mateixos considereu oportuna.

Gràcies per endavant

Es veuran els nostres fills perjudicats per culpa de la vaga?
Tothom es veu afectat per la vaga, no obstant,
pensam que amb les nostres reivindicacions, accions i mobilitzacions també ensenyam a LLUITAR per allò que creim just. Volem ser persones tractades amb DIGNITAT i així ho manifestam. Creiem que, amb l’ajuda de les famílies, aquests són uns valors que aquests dies podem transmetre als nostres fills i que són molt importants en la seva formació com a persones.
sabem que quan tornem a la normalitat, els mestres i professors, adaptaran la seva feina a la realitat d’un començament de curs anormal. Sempre intentam AJUDAR ALS NOSTRES ALUMNES i aquesta vegada no serà diferent.
Per què ens imposau el català?
Completament FALS. Aquest govern ja fa dos anys que permet a les famílies elegir la llengua vehicular dels seus fills a l’escola. Podeu elegir entre el castellà i el català però no l’anglès. Sabem que la lliure elecció de llengua es troba al programa electoral del PP però no el TIL. També és cert que el model lingüístic de l’escola era la immersió lingüística en català el que permetia que quan l’alumne acabava l’escolarització obligatòria (1r de primària a 4t d’ESO) la seva competència lingüística fos l’adequada en els dos idiomes.

Amb el català tenim més fracàs escolar ?
Completament FALS. A la nostra escola no sempre s’ha fet immersió lingüística en català, també s’ha fet en castellà i amb el bilingüisme. El fracàs escolar ha existit sempre i no és una qüestió d’idioma. Els resultats de proves objectives ( selectivitat, proves PISA, proves de diagnòstic ) del nostre centre demostren que els nostres alumnes tenen un nivell adequat de les dues llengües oficials a la nostra comunitat ( que és el que hem d’aconseguir segons la llei ). Cal recordar que per exemple Catalunya està per davall de la mitjana estatal de fracàs escolar i Extremadura està per damunt, per tant , el tema lingüístic no és argument vàlid per justificar el fracàs escolar.

Anuncis